Wojskowe Koło Łowieckie Jeleń w Krynicy-Zdroju

60leci
Dziki ASF

PIW w Nowym Sączu nakazuje patroszenie wszystkich odstrzelonych dzików wyłącznie na terenie chłodni zatwierdzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu

Dla obwodu 235 takie miejsce jest w Brunarach i w LZD.

Dla obwodu 185 miejscem są nasze chłodnieWażne, wytyczne dotyczące postępowania z tuszami dzików

Do bezwzględnego przestrzegania


Wytyczne PIW można znaleźć tutaj.Badania dzików na ASF

Próbki Krwi z pozyskanychdzików będą odbierane przez PIW w poniedziałki i czwartki. Informację o pozyskaniu dzika należy zgłaszać do PIW najpóźniej do godziny 9.00 w wymienione dni.

Niebieska strefa ASF w powiecie nowosądeckim

Powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz zostały umieszczone w obszarze objętym ograniczeniami tzw. strefa niebieska, szczegółowe informmacje można znaleźć tutajPolowanie na Inwazyjne Gatunki Obce

Wytyczne dotyczące polowań na IGO można znaleźć tutaj.Ważne informacje

Od 1 kwietnia 2018 obowiązują nowe zasady selekcji

Zasady obowiązujące w okręgu nowosądeckim można znaleźć tutaj