Wojskowe Koło Łowieckie Jeleń w Krynicy-Zdroju

60leci
Zwrot kosztów pozyskania dzików

ZK podjął uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów pozyskania dzików, zwrotowi podlegać będzie koszt przechowania dzika w chłodni, oraz koszt transportu do chłodni

Szczegóły można znaleźć tutaj.


Nowe wyłączenia terenu na obwodzie 235

Pojawiły się nowe wyłączenia terenu na obwodzie 235, zostały one oznaczone na mapie w systemie Kół Łowieckich, przed przystąpieniem do polowania należy zapoznać się z mapą


Sól

ZK informuje: w magazynach na obwodzie 185 oraz 235 jest dostępna sól, myśliwy pobierający sól powinien zgłosić opiekunowi magazynu ilość pobranej soli.

Wyłożenie soli proszę dokumentować zdjęciem wykonanym telefonem z włączoną lokalizacją GPS (przesłać do Prezesa lub Łowczego), informacja ta zostanie udostępniona na mapie obwodu.


Dziki ASF

PIW w Nowym Sączu nakazuje patroszenie wszystkich odstrzelonych dzików wyłącznie na terenie chłodni zatwierdzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu

Dla obwodu 235 takie miejsce jest w Brunarach i w LZD.

Dla obwodu 185 miejscem są nasze chłodnie


Wytyczne PIW można znaleźć tutaj.


Próbki Krwi z pozyskanychdzików będą odbierane przez PIW w poniedziałki i czwartki. Informację o pozyskaniu dzika należy zgłaszać do PIW najpóźniej do godziny 9.00 w wymienione dni.

Niebieska strefa ASF w powiecie nowosądeckim

Powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz zostały umieszczone w obszarze objętym ograniczeniami tzw. strefa niebieska, szczegółowe informmacje można znaleźć tutajPolowanie na Inwazyjne Gatunki Obce

Wytyczne dotyczące polowań na IGO można znaleźć tutaj.Ważne informacje

Od 1 kwietnia 2018 obowiązują nowe zasady selekcji

Zasady obowiązujące w okręgu nowosądeckim można znaleźć tutaj