Wojskowe Koło Łowieckie Jeleń w Krynicy-Zdroju

60leciW poszukiwaniu zwierzyny


28 stycznia 2017r w Lesie Chełmieckim odbyło się kolejne spotkanie kolegów z naszego koła z człnkiami Klubu Małego Odkrywcy - Przyrodnika SALAMANDRA działającego w Szkole Podstawowej w Rdziostowie

Pełną relację z tego wydarzenia mozna znaleźć tutaj

, natomiast relację foto tutaj

Odstrzał bobrów


W związku z uzyskanym pozwoleniem na odstrzał bobra europejskiego na terenie Obwodu Nr 180 wszyscy myśliwi naszego koła chętni do uzyskania odstrzału na bobra, mogą ubiegać się o wydanie druku odstrzału po wcześniejszym przeszkoleniu przeprowadzonym przez Łowczego lub Prezesa Koła. W związku z powyższym proszę w terminie do dnia 27 stycznia 2017r zgłosić swoją chęć polowania na bobry telefonicznie do Łowczego lub Prezesa.


Upoważnienie można znaleźć: tutajPowiatowe polowanie na drapieżniki


Koledzy, zdjęcia z polowania na drapieżniki które odbyło się w dniach 21-22 stycznia 2017r. można znaleźć tutaj
Ważne informacje

Koledzy, którzy posiadają POZWOLENIE NA BROŃ wydane przed 2000r. powinni dokonać wymiany tego dokumentu na LEGITYMACJĘ POSIADACZA BRONI

Wymiany należy dokonać w wełąsciwej miejscu zamieszkania jednostce Policji, posługując się starym Pozwoleniem na broń nie można obecnie nabyć amunicji. Tu można znaleźć komunikat PZŁ dotyczący wymiany pozwoleń