Wojskowe Koło Łowieckie Jeleń w Krynicy-Zdroju

60leci




Niebieska strefa ASF w powiecie nowosądeckim

Powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz zostały umieszczone w obszarze objętym ograniczeniami tzw. strefa niebieska, szczegółowe informmacje można znaleźć tutaj



Instrukcja postępowania z dzikami.

Do bezwzględnego przestrzegania

strona1

strona2

strona3

Wszscy pozyskujący dziki w naszym kole mają bezwzględnie go przestrzegać


ASF dodatkowe informacje dotyczące postępowania z tuszami 17.09.2021

Wytyczne PIW można znaleźć tutaj.





Obowiązek przekazywania informacji o spotkaniach z mieszańcem wilka z psem

Ze względu na coraz częstsze występowanie hybryd wilka z psem, administracja państwowa poprzez PZŁ zwraca się z prośbo o zgłaszanie takich przypadkó, więcej informacji w piśmie ZO PZŁ Nowy Sącz, który można znaleźćw tutaj




Ważne informacje

Od 1 kwietnia 2018 obowiązują nowe zasady selekcji

Zasady obowiązujące w okręgu nowosądeckim można znaleźć tutaj