Zarząd koła

prezes - Prezes Zarządu WKŁ Jeleń - kol. Tomasz Okarmus

- Łowczy WKŁ Jeleń - kol. Wojnarowski Janusz

- Podłowczy WKŁ Jeleń - kol. Kazimierz Kolańczyk

- Sekretarz Zarządu WKŁ Jeleń - kol.Wacław Lelito

- Skarbnik WKŁ Jeleń - kol. Jan Janur


Członkowie koła


Wacław Bagiński - ZMZŁ,


Krzysztof Czarnopiński- BMZŁ,


Marcin Czarnopiński,


kol. Janusz Dębniak - BMZŁ,


Grzegorz Dobosz,


Wiesław Duda,


Krzysztof Gorczowski, SMZŁ


Krzysztof Gosztyła - SMZŁ,


Jan Janur, SMZŁ


Maciej Kaliski,


Jan Kolańczyk - SMZŁ,


Kazimierz Kolańczyk - SMZŁ,


Teofil Kuras, ZMZŁ


Antoni Kołbon, SMZŁ


Grzegorz Kulczyk - BMZŁ,


Stanisław Lis


Sebastian Lubański - BMZŁ,


Stanisław Lubański - SMZŁ,


kol. Mariusz Polnicki,


Kazimierz Mitręga, SMZŁ


Dariusz Mróz - BMZŁ,


Jan Mróz,


Mróz Marek


Paweł Orzechowski,


Stanisław Padula, SMZŁ


Ignacy Piernaczyk - ZMZŁ,


Józef Sojka - ZMZŁ,


Jan Kanty Stasik, SMZŁ


Max Stawiarski


Marek Stawiarski- BMZŁ,


Szymon Stefański-BMZŁ,


Sławomir Suchocki - SMZŁ


Piotr Szkaradek - ZMZŁ,


Andrzej Wawszczak - SMZŁ,


Piotr Winiarski - ZMZŁ,


Jan Żak - BMZŁ


Piotr Żak

Polują w kniei św. Huberta

"...gdy wybije mojej śmierci godzina,
pochowajcie mnie w kniei zielonej,
niech nade mną zaszumi gęstwina,
hymnn myśliwskiej rdości minionej."

Julian Ejsmond


Z szacunkiem wspominamy Przyjaciół, Kolegów i Towarzyszy, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów: Czesława Beleca, Jana Skąpskiego, Teofila Jabłońsiego, Mariana Kozika, Michała Kmietowicza, Czesława Gosztyłę, Mariana Leśniaka, braci - Stanisława i Kazimierza Mroczków, Leopolda Kunara, Władysława Sobczaka, Michała Ramsa, Krzysztofa Schöffera, Pawła Stefańskiego, Kazimierza Bernackiego, Stanisława Mokrzyckiego, Tadeusza Ciołkiewicza, Stanisława Króla, Andrzeja Kożucha, Stanisława Kulaka, Piotra Kmietowicza, Jerzego Żaka, Czesława Litaka, Dawida Sobiesiaka, Piotra Paska, Edwarda Stankiewicza oraz tych ,których warunki służby i pracy umiejscowiły w różnych nieznanych zakątkach OJCZYZNY i którzy odeszli już do Edenu.

Z zadumą nad przemijaniem.

Członkowie i Zarząd WKŁ "JELEŃ" w Krynicy Zdroju.