Wojskowe Koło Łowieckie "JELEŃ"

Nr 128 w Krynicy-Zdroju,

33-300 Nowy Sącz, Urząd Pocztowy Nr 1 skr.poczt. 55

email: wkljelenkrynica-zdroj@wp.pl

NIP 734-26-54-240 , Regon 490663420

Bank PEKAO S.A. oddział w Nowym Sączu

Nr konta: 04 1240 4748 1111 0000 4877 1922

Szkody łowieckie

Szacującym szkody łowieckie w obwodzie 180 (Chełmiec, Marcinkowice, Klęczany, Chomranice)

jest Kol. Marek MRÓZ - tel. 600756425


Szacującym szkody łowieckie w obwodzie 238 (Izby, Mochnaczka Niżna, Tylicz)

jest Kol. Stanisław PADULA - tel. 501047110Administrator strony: Szymon Stefański